Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Optimalizace dopravních proudů nákladní přepravy vzhledem k potřebnému rozsahu dopravní infrastruktury po založení středisek nabídky logistických služeb a veřejných logistických center

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Bezpečná a ekonomická doprava 2 (SMD0200501)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  309/2004-520-TPV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Optimizing freight transport streams with respect to necessary scope of transport infrastructure upon establishing network of public logistic centers offering logistic cervices

 • Anotace anglicky

  This project proposes a new technology of serving freight transport needs using a new network of public logistic centers offering logistic, newly developed using mathematical optimizing methods (for designing the network) and utilizing a huge support ofother modern information technologies. The project includes working technologies and techniques for a logistic carrier, and detailed analysis and implementation of a comprehensive information system supporting the named activities. The application coverscollecting primary data, its analysis, mathematical optimizing algorithms and utilizing in the controlling processes of the logistic center. Goals of the project include also improving the role of the railway as an economic, ecologic, and high-capacitybackbone transport.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení a výsledky odpovídají smlouvě.Cíl byl naplněn, požadované výstupy byly zpracovány.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 6. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 6. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-MD0-1F-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  3. 4. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 835 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 852 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  983 tis. Kč