Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

 • Veřejná soutěž

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Národní památkový ústav

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  3/2012/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Archaeological Map of the CR. A system for acquisition, management and presentation

 • Anotace anglicky

  The general objective of the project is to create the Archaeological Map of the CR (AMCR), an interactive data system on the archaeological heritage of the CR. The project concerns (1) the creation of an on-line database system for data acquisition (including editing and presentation options), (2) unification of data acquisition for both of the main information systems used in the CR (Archaeological Database of Bohemia and State Archaeological Register of the CR), and (3) channelling of the informationflow in Czech archaeology, mainly by the creation of relevant data models and links to the ?register of interventions? (in accordance with the prepared amendment to the Monument Act) and the digital archives of excavation reports. Moreover, (4) the review and completion of a substantial part of spatial data, and (5) the presentation of the archaeological heritage of the CR to the general public in the form of two archaeological guidebooks are further goals of the project. The proposed system pays attention to the roles which are imposed by law on the Institute of Archaeology, resp. the National Heritage Institute. A joint project of these two institutions creates a unique opportunity to reduce some ineffective parts caused by the running of two separate information systems and to improve archaeological heritage management in the CR at a time when its framework is undergoing deeper legislative amendment. Thus the AMCR has the potential to become an important factor of integration in Czech archaeology.At the same time, our project is aimed at forming a large volume primarily of spatial data which could otherwise be lost relatively soon (due to the natural loss of information and/or landscape changes, etc.). Within our project, data acquisition will becarried out mainly on the territory of Bohemia, but the AMCR will be structured in a manner that is fully compatible with other systems which are used or planned for the territory of Moravia and Silesia.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl při závěrečném hodnocení dne 30. 4. 2016 hodnocen „neuspěl“ (z 3 aplikovaných výstupů nebyly 2 plně funkční a ani jeden nebyl schválen). Dne 18. 8. 2016 byly tyto výstupy schváleny a výsledné hodnocení projektu je tak přehodnoceno na „uspěl podle zadání“.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 4. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 053 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 047 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč