Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  29/2018/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Virtual scientific model of Great Moravian Mikulčice: a system of interactive documentation, presentation and archiving of long-term systematic archaeological excavations

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to process the outputs of the 60-year-long archaeological excavations in Mikulčice into a web-based interactive archaeological map (3D model) that would serve as a modern way of documenting and presenting excavations and as a permanent storage of archaeological data. Primarily, the project will use all available materials, such as maps, plans, aerial photographs and both old photographic and new photogrammetric documentation. Using state-of-the-art photogrammetric methods, it will document a set of selected movable finds (1000 artefacts) and turn them into a virtual museum presentation. The documentation will be processed on four levels: the agglomeration including hinterland, the stronghold, key objects and artefacts. All these levels will be interactively linked and presented on the web pages of the Archaeological Institute, at an exhibition and in the form of books (large-format archaeological atlas and exhibition catalogue). Methodical articles will be published in reviewed magazines. Part of the project will involve creating the standards for excavations of complex early medieval stratigraphic situations such as the type at Mikulčice. A corresponding data store will be built on the server of the Archaeological Institute. The unique archaeological site of Mikulčice and the long-time systematic excavations there require a highly sophisticated approach and to create new standards for field work, documentation, archiving, and data processing. The project will take the presentation of Mikulčice excavations to a new level. This presentation will be based strictly on exact data whose lasting cultural, historical and scientific value will be secured thanks to the new archiving system. The project will improve the new conditions for the future nomination of the Mikulčice-Kopčany agglomeration to the UNESCO world heritage list.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo zpracování výsledků výzkumu v Mikulčicích probíhajícího od roku 1954 do podoby webové interaktivní archeologické mapy jako prostředku moderní dokumentace a prezentace archeologického výzkumu, stejně jako způsobu uchování digitálních archeologických dat. Projekt byl řešen v souladu s harmonogramem a splnil všechny vytčené cíle. Hlavním výsledkem je virtuální model velkomoravských Mikulčic v podobě digitální interaktivní mapy v prostředí GIS, která obsahuje terénní dokumentaci dlouholetých výzkumů jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit na našem území. Tento výstup doplňuje souhrnná monografie „Mikulčice 900. Atlas velkomoravské aglomerace“ a odborné studie. Široké veřejnosti úspěšný projekt představila výstava na výzkumné základně v Mikulčicích-Trapíkově (ARU AV ČR, Brno).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  18 215 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  18 215 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč