Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Národní zemědělské muzeum, s.p.o.<br>Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta<br>University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.<br>Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  67/2018/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Culinary Heritage of the Czech Lands: Memory, Presentation and Education

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is documentation, research, presentation and education of the values of historical regional and local culinary heritage of the Czech Lands reflecting the elements of national and cultural identity that is threatened in the natural environment by the influence of globalisation and cultural transfer resulting from the modern lifestyle; further aims include creation of prerequisites for identification of traditional regional dishes and drinks, and their application in contemporary practice and recognition on the basis of regional/national products. Based on the applied research, a methodology of documentation of culinary heritage in the Czech Lands will be created as well as professional publications; a wide range of educational outputs will be prepared with the aim to deepen the knowledge of users and to create a positive relation to place, region and past: a specialised map presenting selected aspects of the development of catering, beverage culture and gastronomy on the background of cultural-historical regions, ethnographic areas and administrative units of the Czech Republic; specialised exhibitions with critical catalogues; educational audio-visual outputs, a conference and workshops. Analytical research and development, experimental and educational workshops will: verify possibilities of implementation of the original recipes and methods of preparation in contemporary regional practice with the aim of their preservation as cultural values; strengthen education of students, general public and professionals concerning culinary heritage with the aim of culinary tradition perception, development of national gastronomy and tourism. To secure the aims, interdisciplinary focused documentation of culinary heritage of historical lands (Bohemia, Moravia, Silesia) as well as its contemporary presentation by means of specialised as well as professional activities will be carried out.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byla dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot historického regionálního a lokálního kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky národní a kulturní identity, které je v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem globalizace a kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření předpokladů k identifikaci tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a uznání na bázi regionálních/národních produktů. Projekt zcela naplnil své cíle a plánované výstupy. Během řešení se projektu skrze realizované výsledky podařilo potvrdit oprávněnost zařazení pokrmů, nápojů a dalších prvků stravování našich předků mezi kulturní dědictví a rovněž jejich specifický charakter rozkročený mezi hmotným a nehmotným dědictvím a byl tak naplněn specifický cíl 2.3 programu NAKI II.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  17 403 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  17 403 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč