Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

  44144/13

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Popularisation of R & D in nuclear safety and revitalization of the landscape in the partner network of R & D organizations and the company Česká hlava

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to promote the popularization of R & D and technology transfer, implementation of PR activities and training target groups. Competent consortium partners R & D institutions and companies profiling in the promotion and publicityof science in the field of nuclear energy, conventional and alternative energy sources, progressive "environmental-friendly" technology will make ??a comprehensive presentation of the results of R & D involved and create professional educational module for engaged students and research workers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  JF - Jaderná energetika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Aktivity a účel projektu byl zcela naplněn. Veškeré výstupy byly vytvořeny a řádně doloženy poskytovateli. Projekt přispěl ke vzniku a rozvoji výzkumných a vývojových týmů s důrazem na ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 11. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MSM-EE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 136 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 136 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč