Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Politika paměti a demokratizace: Česká republika a Německo

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Jan Amos Komenský

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  22_010/0002277-01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Politics of Memory and Democratization: Czech and German Case

 • Anotace anglicky

  The aim of the research is to analyze the sources of illiberal tendencies with regard to the process of coming to terms with the communist past in the Czech Republic and Germany. The roots of populism and illiberal tendencies are, among other things, caused by political polarization, which in post-communist countries stems from the communist legacy, a strong anti-communist narrative and the polarizing politics of memory. These factors will be studied on the example of the activities of organizations of political prisoners in the years 1989-2019. The project aims to explore these organizations as participants in public life and the formation and maintenance of collective memory, as well as how these associations sought to emphasize and use or promote their collective memory and interpretation of history in the political process and contribute to the democratization of society.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EH-R

 • Datum dodání záznamu

  13. 4. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 451 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 126 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  223 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč