Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW01010459

Zpracování fotovoltaických panelů se zaměřením na využití vzácných kovů a křemíku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  TREND 1 (STA02019FW010)

 • Hlavní účastníci

  VIA ALTA a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW01010459 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Processing of photovoltaic panels focused on the utilization of precious metals and silicon

 • Anotace anglicky

  The project is focused on the separation and alternative use of metals from solar panels using metallurgical techniques. The aim of the project is to propose a technology of either pure metal gain from the silicon wafer or gain of an alloy with known composition for further use in industry. The use of metallurgical techniques will eliminate both the high energy and environmental burden of existing technologies based on a chemical separation of these materials.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20402 - Chemical process engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 993 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 418 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 976 tis. Kč