Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW03010006

Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  TREND 3 (STA02020FW030)

 • Hlavní účastníci

  FORTES interactive, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW03010006 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Permanent protection of touch screens to prevent the deposition of organic pollutants on their surface

 • Anotace anglicky

  The basic goal of the project is to design a polymer cover layer that will guarantee long-term protection of touch screens against the deposition of organic pollutants on their surface and at the same time will act as a prevention against the deposition of dangerous microorganisms, especially bacteria and viruses. The aim is to raise hygiene standards when using touch screens in public places. In parallel, the use of polymer systems with self-cleaning surfaces for surface treatment of significantly exposed surfaces, where there is a risk of contamination by organic pollutants and harmful microorganisms, will be proposed.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10606 - Microbiology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10607 - Virology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CC - Organická chemie<br>EE - Mikrobiologie, virologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  29 572 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 375 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  9 195 tis. Kč