Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studium genetické architektury impulsivního násilného chování

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-21903S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Genetic architecture of impulsive violence

 • Anotace anglicky

  Violent behavior is fascinating biological and sociological phenomena. It results from interactions between multiple genetic, biological, environmental and sociological factors. Knowledge on individual genetic determinants is sparse. We plan therefore to investigate within next three years ~ 350 impulsively violent male offenders assessed using MINI diagnostic interview, Hare Psychopathy Checklist, Eysenck IVE test and Tridimensional Personality Questionnaire. In DNA of these individuals we will, using genome-wide copy-number analysis, exome sequencing, targeted resequencing and aggregate testing, search for individual genes or groups of genes involved in selected metabolic and regulatory pathways that are showing statistically significantly different occurrence of rare coding variants compare to general population. Evaluation of such defined genes and variants should identify spectrum of high-risk violence genes and increase our knowledge of genetic determinants of impulsive violence.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Tento náročný projekt měl za cíl identifikovat genetické faktory podmiňující agresivní chování. Hlavní práce na sběru dat sice proběhly, ale publikace takovýchto výsledků bohužel chybí. V období pro doplnění závěrečné zprávy publikační výstupy rovněž nebyly doplněny, je přiložen odeslaný manuscript. Jediná přiložená publikace má pak velmi nízký IF a je navíc tematicky zcela mimo tento projekt.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 674 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 674 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč