Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Funkční studie alelických variant urátových transportérů v primární hyperurikémii a dně

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 1 (SMZ0201501)

 • Hlavní účastníci

  Revmatologický ústav

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-26693A

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Function study of allelic variants of urate transporters in primary hyperuricemia and gout

 • Anotace anglicky

  The aim of our study is to clarify the frequency, the role and the function effect of selected allelic variants of urate transportosome to the serum uric acid concentration in a group of 300 Czech individuals (150 primary hyperuricemia/gout, 150 normouricemia controls). Selected allelic variants (genotyping of ten genes of urate transportosome following a case-control genetic association study) will be functionally and immunocytochemicaly studied using Xenopus laevis expression system and human renal kidney cells, including sub cellular localization, co-localization studies and proteins transport activity studies. Results of the project will contribute to elucidation of biological functions and interactions in the renal urate transportosome and thus to clarify the molecular base of primary hyperuricemia/gout. Our project will help to clear characterization of the relationship between allelic variants of urate transporters and serum uric acid concentration with significant predictive value in eraly diagnosis of primary hyperuricemia/gout.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  FP - Ostatní lékařské obory

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30106 - Anatomy and morphology (plant science to be 1.6)<br>30107 - Medicinal chemistry<br>30108 - Toxicology<br>30109 - Pathology<br>30221 - Critical care medicine and Emergency medicine<br>30223 - Anaesthesiology<br>30224 - Radiology, nuclear medicine and medical imaging<br>30225 - Allergy<br>30226 - Rheumatology<br>30227 - Geriatrics and gerontology<br>30229 - Integrative and complementary medicine (alternative practice systems)<br>30230 - Other clinical medicine subjects<br>30307 - Nursing<br>30308 - Nutrition, Dietetics<br>30309 - Tropical medicine<br>30310 - Parasitology<br>30311 - Medical ethics<br>30312 - Substance abuse<br>30501 - Forensic science<br>30502 - Other medical science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vynikající projekt, jehož výsledky přímo vycházející z cílů řešení projektu byly publikovány ve 14 originálních článcích v časopisech s IF a mají vysoký citační ohlas. Doporučuji k nominaci na cenu MZ.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 6. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MZ0-NV-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  1. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 818 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 818 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč