Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-14855S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Mobility and social status of the Early Bronze Age population on the Amber Road. The testimony of the cemetery in Mikulovice.

 • Anotace anglicky

  Thanks to early bronze metallurgy and established long-distance contacts, the beginning of the Bronze Age (c. 2200-1700 BC) is a subject of intensive study. At the time, the territory encompassing today’s Bohemia was one of the most developed parts of Europe (the Únětice culture). Thanks to a rich cemetery, an extensive settlement and a location along an important long-distance route, Mikulovice (East Bohemia) is one of the most important sites of this time in Bohemia. An inhumation cemetery with approximately 100 graves is an important potential source of information. More than 400 amber beads, seashells and gold and bronze jewellery were found in a single grave. The site offers an opportunity for a comprehensive study of the significant settlement agglomeration along a prominent long-distance route. The first step is an analysis of the cemetery in order to verify a working hypothesis that the results of analyses of skeletons and artefacts from the graves should reflect greater mobility, long-distant contacts and higher social status of the members of the local population.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupem projektu jsou inovativní výsledky o dálkových kontaktech a členech místní komunity ve starší době bronzové. Výsledky byly výborně prezentovány na zahraničních konferencích, publikačně se projekt napojil na mezinárodní týmy. Závěrečná, téměř 700 stránková česko-(anglická) monografie širokého kolektivu autorů přináší souhrnné informace.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  11. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 4. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 675 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 675 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč