Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Faktory ovlivňující rozvoj mapových dovedností v českých školách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-17749S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Factors influencing map skills development in Czech schools

 • Anotace anglicky

  Map skills and their development represent a key element of geographic education. However, despite the greater focus the new curricular documents devote to student skills, a research of map skills remains far from established in Czechia. For this reason, this project conducts a research into the factors influencing map skills development. The project has defined the objective of evaluating the state of Czech students’ map skills and comparing this level with previously conducted surveys. Thanks to this, it will be possible to identify a change in the level of students’ acquisition of map skills. Based on it, the classes will be singled out whose pupils as a whole achieved above-average changes and, on the other hand, classes with below-average changes. Analyses then set the target of identifying the factors causing an above-average/below-average development of skills in the groups of classes. Thus identified factors will be then taken into account when formulating a programme of the development of map skills among Czech school children aged 7-18.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitel postupoval podle plánu a v souladu s grantovými pravidly. Výsledky byly prezentovány v domácím i zahraničním prostředí. Publikační výsledky byly kvalitnější, než bylo původně plánováno. Výstupem je rovněž program na výuku mapových dovedností, který je přínosný pro pedagogickou praxi.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 285 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 285 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč