Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (public policy)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-20553S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Crisis narrativisation and institutions in politics and public policy

 • Anotace anglicky

  Narratives of crisis abound in relation to particular organisational fields and general social norms. Post-communist institutions are especially marked by crisis narratives, yet discursive facets of institutional reform have been neglected. Building on Kabele's work on institutionalization and narrativization, we will study the interplay between institutions and narratives of crisis based on case studies of Czech party politics and health care. Our theoretical contribution will be to explain how narrativization of institutions and institutionalization of narratives affect general social dynamics. Our methodological contribution will be to develop a new framework for the joint study of narrativizing and institutionalizing dynamics. Adapting Prospero, a text analysis tool (subsequently made available to the Czech social scientific community), we will describe actor-argument configurations and trajectories to explore convergences and divergences between crisis narratives in the two domains and provide a non-normative explanation of institutional dynamics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt částečně naplnil cíle v rovině teorie, empirických studií i metodologického rozvoje. Projektu byly dedikovány publikace v domácích i zahraničních časopisech (WOS). Díky projektu se rozšířily možnosti využití programu Prospero v domácí vědecké komunitě. Část vykazovaných publikací neodpovídala tematickému vymezení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  11. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 4. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 706 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 649 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  57 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč