Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Role mikrodoménové organizace tylakoidní mebrány ve fotosyntéze

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-11494S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Role of thylakoid membrane microdomains in photosynthesis

 • Anotace anglicky

  Thylakoid membrane is a place where primary photosynthetic processes are catalyzed by heterogeneously distributed pigment-proteins (photosystems and light-harvesting antennae). In the propose project, we will address function of this heterogeneous organization for light-harvesting processes. We will explore how pigment-proteins can form so-called photosynthetic microdomains, affect proteins mobility and photoprotection in cyanobacteria and algae. The project will combine molecular biology methods (specific mutation, tagging by fluorescence proteins) with advanced confocal microscopy imaging (3D cell reconstitution, FRAP, FCS). The key factors affecting microdomains formation and structure will be addressed in specific mutants of cyanobacterium Synechocystis (without carotenoids, without subunits of protein complexes). We will study microdomains structure at variable physiological conditions (high/low light) to address molecular mechanism of photoprotection on microscopic level.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10611 - Plant sciences, botany

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EF - Botanika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt lze považovat za splněný, výsledky řešení projektu byly dosaženy v souladu s plánem a lze je považovat za dostatečně průkazné, finanční hospodaření bez závad.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  31. 3. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 914 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 914 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč