Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-16304S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Lifestyle as an unintentional identity in the Neolithic

 • Anotace anglicky

  The project aims at identifying people's identities in the end of the Neolithic based on the study of various components of material culture and of a bio-archaeological record. It will be a matter of assessing which selected components of material culture are more significant for the detection of lifestyle and which less. The time-frame for the project was set to the time horizon of cca. 4900 - 3500 BC. We will try to go beyond the usual analytical boundary of archaeological cultures. Instead we will concentrate on i) a general settlement pattern, ii) the actual artefacts (pottery and stone tools) and iii) the then population (the anthropological image will be supplemented by research on subsistence strategies). We will assess to what extent artefactual, behavioural, population and other patterns are consistent with a) archaeological cultures, b) geographical areas and c) changes over time. Instead of large-scale social solidarity, the results of the project should refer to lower levels of identity expressed in terms of lifestyle, habits of communities and of specific people.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Interdisciplinární výzkum získal původní a vědecky významné výsledky i v mezinárodním kontextu. Přinesly nový pohled na vztah archeologických pramenů a bioarcheologického záznamu a přispěly k bádání ohledně identifikace životního stylu a identity lidí v období neolitu a eneolitu. Publikace uznaných výsledků směřovala do odborných periodik a monografií (Jimp, Jost, C) a na mezinárodní konference.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 5. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 216 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 216 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč