Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-24949S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Czech Company Law and the OECD Principles of Corporate Governance as an International Benchmark and Comparison with selected European Countries

 • Anotace anglicky

  Czech private law underwent major changes six years ago. The Civil Code and the Corporations Act were adopted, introducing, among others, the detailed regulations regarding legal entities and, in particular, of business corporations. As early as at the time of enactment, these rules were tested using mainly the comparative analysis of corporate governance. Today, five years after these rules came into effect, the objective of the project is to evaluate whether the interpretation of the new rules has settled down and whether they provide a sufficiently flexible solution for corporate governance. The revised OECD Principles of Corporate Goverance (2015) are used as the benchmark. The objective will be attained by (a) formulating the basic elements of corporate governance that are crucial for corporate operations, (b) analysing the existing law and case law, (c) comparing them with the OECD Principles and with the relevant neighbouring jurisdictions, and (d) formulating the potential changes in the Czech legislation (hard law) or in the Czech Corporate Governance Code (soft law), incl.S

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50501 - Law

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AG - Právní vědy

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky projektu jsou zajímavým přínosem pro nauku obchodního práva. Autoři splnili své záměry a publikovali řadu kvalitních výstupů, mezi kterými figuruje také impaktovaný článek. Výstupy projektu přispěly nejenom do tuzemské nauky, ale také do nadnárodního diskursu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 152 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 152 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč