Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Modifikace modelu řízení informatiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  201/06/0175

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Modification of IT management model

 • Anotace anglicky

  Objective of the project is to build complex model of company informatics management, which will accent actual trends in IT services, especially the advance in appreciation of informatics as significant global social phenomenon, services like outsourcing(comlex IT services) in several forms, services like ASP (application service providers) involving Internet possibilities and other mass advanced techologies. We expect the model will embody especially strategic IT management, IT services management, ITresources management and other aspects. It will be possible to catch all essential informatics management process including its links to core company process, all for several forms of IT services soulution (from complex internal run to total outsourcingof services). Next objective is to completely describe conditions of model use and conditions and factors of informatics management in new enviroment. There is no available suitable methodology for such model description and implementation, so that this

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním výstupem projektu, který současně naplňuje i cíl řešení projektu, je kniha "Principy a modely řízení podnikové informatiky" [1] popisující ucelený model řízení podnikové informatiky - ITGPM (IT Governance and Performance Model). Model akcentuje s

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 10. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 040 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 040 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč