Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Antropologická a paleopatologická analýza kosterních pozůstatků z novověkého hřbitova na Antonínské ulici v Brně

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Anthropological and peleonthological analyses of bone remainders of modern cemetery of Brno,Antonin's street,Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The first part of an extensive comprehensive research into historic Moravian populations was carried out with the support of the GA of the CR from 1999. At present, the completion of the research is possible only with the use of state-of-the-arttechniques of natural and social sciences. This project involves a standard anthropological study of skeletal remains from the Antonínská Street cemetery, one of the most recent sets exceptional for its accurate dating (1785-1883). The aim of this partof the project is to obtain basic bodily measurements of the 19th century Brno population. An important part of the study is a paleopathological research that should give us a better understanding of the state of health of the population investigated andtheir living conditions. The application of modern methods (e.g. CT or DNA analysis of certain pathogenic microorganisms) will contribute to the accuracy of paleopathological diagnosis. The last but not the least important part of the project will be an

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  EA - Morfologické obory a cytologie

 • CEP - další vedlejší obor

  FP - Ostatní lékařské obory

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10601 - Cell biology<br>10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology<br>30106 - Anatomy and morphology (plant science to be 1.6)<br>30107 - Medicinal chemistry<br>30108 - Toxicology<br>30109 - Pathology<br>30221 - Critical care medicine and Emergency medicine<br>30223 - Anaesthesiology<br>30224 - Radiology, nuclear medicine and medical imaging<br>30225 - Allergy<br>30226 - Rheumatology<br>30227 - Geriatrics and gerontology<br>30229 - Integrative and complementary medicine (alternative practice systems)<br>30230 - Other clinical medicine subjects<br>30307 - Nursing<br>30308 - Nutrition, Dietetics<br>30309 - Tropical medicine<br>30310 - Parasitology<br>30311 - Medical ethics<br>30312 - Substance abuse<br>30501 - Forensic science<br>30502 - Other medical science<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V průběhu trvání projektu byly prostudovány kosterní pozůstatky nejméně 1083 jedinců (238 mužů, 208 žen, 420 dětí a 217 blíže neurčitelných dospělých), které pocházely z bývalého Městského hřbitova na Malé Nové (dnešní Antonínské ulici) v Brně. Na hřbito

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-GA0-GA-U/07:6

 • Datum dodání záznamu

  15. 1. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  378 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  378 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč