Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Raně středověké centrum – topografie, funkce, proměny: přemyslovská Boleslav a její transformace v sídlo kolegiátní kapituly (900-1200)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-07198S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  An Early Medieval Centre – Topography, Functions, Changes: Přemyslid Boleslav and its transformation into the seat of a collegiate chapter (900–1200)

 • Anotace anglicky

  The project’s theme is the characteristics of a central complex of one of the early Bohemian state’s primary power centers, from the perspective of its functions and changes in the Middle and Late Hillfort Periods (ca. 900–1200). The fundamental milestone in its development is the historically proved foundation of the earliest collegiate chapter in Bohemia (after 1039). We focus on the impact of 1) the social topography, settlement structure and functions of the locality, 2) the archaeological manifestations of changes related to the establishment of the chapter. It monitors a) the buildings’ spatial distribution and types compared to small material culture items, b) church district’s building development with the chapter basilica and reflection of the Christianization process, including c) similarities and differences in characteristics of the population, buried at various places in the complex. The results will be compared to the current knowledge in Central European medieval studies and made accessible in prestigious journals (8xJsc and 3xJimp).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 4. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 724 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 724 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč