Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plotištích n. Labem ve světle multidisciplinárního výzkumu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-07619S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Pottery as a Witness to Cultural Change? The Early Bronze Age Settlement Agglomeration in Plotiště n. Labem in the Light of Multidisciplinary Research

 • Anotace anglicky

  Detailed analysis of pottery production technology has the potential to document (dis)continuity in the local craft tradition and therefore the extent of settlement continuity. Certain aspects of pottery manufacturing technology could be copied through mere observation (e.g. the shapes of vessels), but others were inherited mostly through direct learning. The Plotiště n. Labem micro-region, in which an agglomeration of settlements and grave finds from various phases of the Únětice culture (BA1 and BA2) have been found, enables the investigation of this problem. The results of the proposed analyses of pottery manufacturing technology will be both validated experimentally and supported by sequences of radiocarbon data. As such, the project will contribute to a revision of the chronological significance of Early Bronze Age pottery attributes and their relative and absolute dating. Aspects of settlement continuity will also be studied using a multidisciplinary approach on nonceramic material and ecofacts.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 707 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 707 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč