Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Společenská a technologická změna na Jantarové stezce ve 3. století př.Kr. Multi-izotopová a aDNA analýza laténských pohřebišť na Moravě.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-07764S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Social and technological change along the Amber Road in the third century BC. Multi-isotopic and aDNA analysis of La Tène cemeteries in Moravia.

 • Anotace anglicky

  During the third century BC, we observe a complex process of change happening in the Middle Danube area. This change led to a complete transformation of the burial customs, changes in specialised production, local dietary patterns, and ultimately, a change in the settlement patterns leading to the emergence of industrial agglomerations. Our goal is to find the origins of these processes; whether they were caused by increased migration of foreign groups or resulted from the complex development of local communities. To achieve this goal, we will be focusing on Moravian cemeteries, which were located at the crossroads of developing long-distance networks. We employ an interdisciplinary approach combining multi-isotopic tracing with aDNA analysis. Genetic and isotopic data will be contextualised using archaeological and environmental data from local settlements. New chronological, socio-economic and cultural assessments of the achieved data will help to understand the local societal dynamics before the onset of the urbanisation process on the Amber Road.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 4. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 991 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 991 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč