Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studium pravidelných oscilací v klimatickém systému

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 7 (SGA02007GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  205/07/P199

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of regular oscillations in the climate system

 • Anotace anglicky

  The main aim of this project is to globally analyze fields of meteorological variables within geopotential levels from 1000 to 10 hPa by the pseudo-2D wavelet transform. We will utilize all capabilities of the transform (temporal and frequency slices, spatial statistics, analysis of phase) and we will develop efficient algorithms of the transform application. The transform will be applied on particular climatic quantities at various geopotential levels in order to describe the frequency patterns thoroughly with their temporal development. We will examine the datasets acquired from the reanalysis projects NCEP/NCAR and ERA-40; the results will be mutually compared. The outcomes of this project should improve our knowledge of the regular climate variations and they should also point to possible governing processes of the oscillations. The comparison of the studies of different reanalyses datasets should help to identify the mutual differences.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences<br>10510 - Climatic research

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Postdoktorský projekt byl zaměřen na aplikaci pseudo-2D wavelet transformace na rozsáhlé databáze reanalyzovaných meteorologických dat. Byl řešen na vysoké odborné úrovni a kromě prvních ověření použité metody zahrnul zpracování reanalyzovaných dat i po?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GP-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  1. 3. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  747 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  747 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč