Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Časově-frekvenční selektivní techniky pro analýzu společného pohybu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-24309S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Time-frequency selective techniques for comovement analysis

 • Anotace anglicky

  The project will focus on research of selected time-frequency analysis methods with economic applications of comovement analysis. The particular focus will be put on sensitivity of methods on sample size and comovement, identification, description of cycle frequency changes in time-frequency domain and optimal fusion of several distinct time-frequency approaches. Recently proposed comovement-selective filter will be extended from wavelet-based method to spectrogram and time-varying autoregressive case and its parameters will be optimized to various comovement measures. The performance of the methods will also be assessed using the Monte-Carlo simulation on the generated data with known properties and the frequency-temporal structure resembling the general properties of the economic indicators. Moreover, proposed approaches will be used in application of frequency-selective regression and the economic interpretation of results will be provided.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10103 - Statistics and probability

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se jeví po formální stránce splněn a bylo dosaženo předpokládaného počtu uznaných publikací. Tyto výstupy jsou však publikovány v periodicích velice nízké úrovně, což mimo jiné snižuje věrohodost dosažených výsledků. Jako takové, výsledky projektu nesnesou mezinárodní srovnání ani srovnání s ostatními projekty panelem hodnocenými.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  22. 7. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 4. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 970 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 622 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  348 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč