Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Polymerní cytostatika

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Polymeric cytostatics

 • Anotace anglicky

  Conventional chemotherapy exposes both normal and neoplastic cells to identical doses of cytotoxic agents. Therapeutic efficacy could be enhanced and non-specific toxicity greatly diminished if the cytotoxic drug is conjugated to a macromolecular carrier. We have documented the advantages of water-soluble copolymer carrier (PHPMA)-bound drugs, targeted or nontargeted, compared to free drugs. Among these advantages are long-lasting circulation in the bloostream, decreased immunogenicity and non-specifictoxicity, increased active accumulation at the tumor site by targeting and passive accumulation by KPR effect, the ability to overcome P-glycoprotein dependent MDR, immunoprotecting and immunomoblizing activities. The most successful material we have designed so far has been based on a non-biodegradable poly (HPMA) copolymer carrier to which drug and a targeting moiety were conjugated through biodegrdable oligopeptide side chains. The aim of this project is to design new

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EC - Imunologie

 • CEP - vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  FD - Onkologie a hematologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science<br>30102 - Immunology<br>30204 - Oncology<br>30205 - Hematology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byly připraveny, charakterizovány a otestovány jak in vitro tak in vivo nové biodegradovatelné nosičové systémy, umožňující dlouhodobou cirkulaci v krvi a využitelné pro různé modelové nádorové systémy. Nově byly syntetizovány a fyzikálně-chemicky charak

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 837 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 697 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  4 140 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč