Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výšinná sídliště a hradiště středního eneolitu v Čechách (3400-2800 př. n. l.)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hill-top sites and hillforts of the middle eneolithic in Bohemia (3400-2800 B.C.)

 • Anotace anglicky

  Characteristics of the project. The project concerns a period characterized by the occurrence of settlements, often enclosed, situated at elevated, usually strategically profitable locations in Bohemia as well as the whole of Central Europe. The relatively continuous network of these settlements is shown, first of all, in the settlement zones in the western and eastern parts of Central Bohemia. From the historical viewpoint, the period under study is significant because it precedes one of the most conspicuous disruptions in the prehistoric development, which is represented by the decline of the mosaic of local cultures of the "old Europe"(the Rivnáč and Cham Cultures in Bohemia), and the coming of Beaker Cultures (Corded Ware Culture and BellBeaker Culture). The goal of the project is the completion and publication of a monograph which will summarize the present knowledge including: 1) the hill-top settlements of the above mentioned period and their function in the settlement pattern, 2) the

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - další vedlejší obor

  EG - Zoologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10613 - Zoology<br>10614 - Behavioral sciences biology<br>10615 - Ornithology<br>10616 - Entomology<br>20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt věnovaný problematice výšinných sídlišť, které jsou charakteristickým znakem koncového období středního eneolitu (ca 3100-2800 před Kr.), byl zaměřen na přípravu a publikaci monografie sledující dva thematické okruhy. Prvým (kap. 1-4) je výzkum n

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 320 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 320 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč