Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Syntéza českého pravěku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Synthesis of Czech Prehistory

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is a comprehensive outline reflecting the present state of research of Bohemian prehistory. Contrary to the neighbouring countries, such a synthesis is missing in Bohemia. The last attempt in this field, published in 1978, unballanced in its concept and structure, mirrored the state of knowledge as in the 60s. The immediate commencement of the project will make it possible to profit from the whole potential of the Czech senior archaeologist generation who are willing to collaborate and set the results of their life-long research into the proposed monograph. At the same time, it will also be possible to exploit the latest data gained by modern methods and analyses in progress within the Institute of Archaeology in Prague. The broad participation of prominent Czech specialists should ensure high qualities of the text as well as documentation part of the work. Consistent concept and structure will be enforced by a strict and coherent scheme of the book and by a

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byla příprava rukopisu monografie "Syntéza českého pravěku", která by měla odrážet stav poznání o dějinách  Čech před příchodem Slovanů.Byl vytvořen rukopis publikace soustřeďující  1885 stran textu a 440 podkladů obrazových příloh.  Nad p

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/GA0/GA05GA/U/N/B:7

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 636 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 981 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  2 655 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč