Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výšinná sídliště doby halštatské a laténské v západních Čechách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hill settlements from Hallstatt and La Tene periods in West Bohemia

 • Anotace anglicky

  The essence of the project is to publicise acquired material, which was possible to process and evaluate within the framework of the GAER project, reg.no.404/98/1562. In Western Bohemia, it was possible to document 51 elevated sites and finds of the HaC-

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  EG - Zoologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EF - Botanika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10611 - Plant sciences, botany<br>10612 - Mycology<br>10613 - Zoology<br>10614 - Behavioral sciences biology<br>10615 - Ornithology<br>10616 - Entomology<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován v kompletní shodě se zadáním. Výsledkem je především rukopis knihy, dále 4 dílčí publikace a vystoupení na třech zahraničních konferencích. Připravovaná obšírná publikace je hodnotným a přínosným zpracováním problematiky, včetně dů

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/GA0/GA04GA/U/N/A:11

 • Datum dodání záznamu

  30. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  720 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  500 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  220 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč