Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nejstarší dějiny Čech - publikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/06/1262

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Prehistory of Bohemia - The Publication

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the adjusting and editing of the six-volume overview of Bohemian prehistory. A modern synthesis of this kind is missing in Bohemia. The last attempt in this field, published in 1978, reflected the state of knowledge and paradigms of the 60s of the last century and is already outdated in its concept, contents and structure. The proposed publication is linked to the preceding project, 2002-2004, during which the texts (manuscripts) of 42 prominent Czech specialists were created.The monograph should be printed and available for researchers, pregraduate and postgraduate students who missed it very much up to now, in 2007.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledkem řešení projektu je adjustace knižní řady zahrnující 8 publikací, které představují dosaženou úrověň oborové metodiky a poznání jednotlivých úseků pravěkých dějin Čech. Zvláštní důraz je kladen na jednotnou forma a strukturu celého díla a na shr

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GA-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  16. 12. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 918 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 918 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč