Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Zlato v pravěku Moravy a českého Slezska

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/07/0195

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Gold in Moravia and Czech Silesia dring the prehistoric period

 • Anotace anglicky

  Golden objects have always commanded great attention. This attention caused significant focus only at the objects themselves. A cataloque detailing the findings from Bavaria, Czechia and Moravia was created which focused on prehistoric gold at the end oflast century. The purpose of the work was just to mainly update the individual pieces and offer a general indication of dates. The aim of this proposed project is to complete the current list with a number of new finds from the past years (mainly from the Corted Ware Culture, Bell Beaker Culture and Urnefied Culture) and extend it to finds from the Czech Silesia. Apart from the common typological and chronological classification the greates focus will be put on evaluation of collection of golden finds.This will alow for a new perspective at the significance of the golden industry in prehistoric time. The presence of golden objects in tombs will at the same time contribute to acknowledgement of the social stratification of the prehistoric

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil proponované cíle, včetně zvařejnění výstupů, především závěrečné monografie, byť tato se nachází momentálně ještě v tisku.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  490 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  490 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč