Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 13 (SGA02010GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P403-10-0092

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced Principles and Models for Enterprise ICT Management

 • Anotace anglicky

  The main objective of this project is to address the research issues showed below and to incorporate the outcomes into Enterprise ICT Management Model (developed during the project GACR 201_06_0175). This objective will be achieved using the results of an exhaustive survey of different types of enterprises in the Czech Republic. The issues identified:How and under what conditions can ICT help the enterprise to effectively react to adverse economic situation? What are opportunities for innovation of business models and architectures that result from recent technological developments? What is the impact of increasing availability of externally sourced ICT services on existing enterprise models and architectures?How does ICT impact on different types of organizations (i.e. large corporation, SMEs, etc.), and how should this be reflected in the methodologies used for enterprise ICT management?What is the impact of different types of ICT architectures on the effectiveness of enterprise ICT and the businessperformance of the organization?What changes are currently taking place in the skills profile of ICT professionals?What is the impact of the availability of ICT professionals on the models for ICT service delivery?

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt formálně splňuje všechny nutné požadavky a vykazuje 65 vědeckých výstupů dosažených 11-ti členným řešitelským týmem. Naneštěstí je zde pouze 1 vědecký výstup v impaktovaném časopise. Zbývající publikace tvoří příspěvky na konferencích, kniha apo?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-GA0-GA-U/02:3

 • Datum dodání záznamu

  17. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 662 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 662 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč