Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P405-12-2195

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Burial group in Prague Castle's Lumbe Garden: analysis of jewellery and grave goods relating to the beginnings of Prague Castle.

 • Anotace anglicky

  The burial group in Lumbe Garden at Prague Castle constitutes 141 graves and chronologically covers period from the end of 9th century to the 1st quarter of 11th century. It is preliminary interpreted as a burial group of the state elite linked to the princerly environment of the early Czech state. It is illustrated by the graves abundant with gold, and gilt and silver jewellery. The jewellery is partly of Great Moravian origin and partly shows signs of a Frankish environment. The development to the Post-Great Moravian techniques is recorded, too. The complete analysis will made, especially material analysis, studies of the ancient technologies and analysis of corosion damage. Analyses of organic materials, namely remains of wood and textile on corroded products were added. The transfer of original descriptive documentation will made into a form corresponding to current requirements. Such work is a follow up on the cataloque of graves and finds. The burial group will be placed into context of other contemporary cemeteries and into context of the beginnings of Prague Castle.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - další vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil vytyčené cíle a to jak po stránce výzkumné, tak i po stránce zveřejnění výsledků. Během projektu byla vyhodnocena a revidována terénní dokumentace v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Projekt byl zacílen především na studium šperků a došlo i ke zpřesnění hypotézy o existenci dílny na výrobu šperků na Pražském hradě běhěm 10. století.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  7. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 672 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 672 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč