Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Masarykova univerzita / Filozofická fakulta<br>Národní muzeum

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P405-12-2289

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Swords of medieval Europe as a technological, archaeological, cultural and historical source

 • Anotace anglicky

  The main aim of this project is the synthesis of the existing and yet to be obtained information pertaining to the medieval European swords, whose provenances are known from the contexts of archaeological excavations or scholarly collections. The synthesis, realized as a series of monographs, will present the evidence from these artifacts in order to understand the development of metal-processing technologies and the broader archaeological, cultural and historical issues. A precondition for achieving the main aim of the project will be achieving these sub-aims. First sub-aim consists in a comprehensive scientific study of medieval swords from the area of the Czech Republic, including the metallographic investigation of the representative set of swords. Second sub-aim is the creation of dedicated multi-lingual on-line database, which will collect the data on the technical, typological and morphological parameters of theswords and on the contexts of their finding. Third sub-aim is the creation of a specialized digital map in GIS, for spatial analysis of the database data.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Tým řešitele vyhodnotil rozsáhlou pramennou základnu a připravil řadu studií v domácích i zahraničních periodikách, které výrazně posouvají poznání technologie výroby a distribuce základního typu středověké zbraně v českých zemích. Nicméně hlavní výstup, dvoudílná monografie, se v prodlouženém termínu nepodařilo odevzdat do tisku.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 166 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 166 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč