Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sférický „kůň ve vakuu“, anebo použitelné micely? Chování a tvar nanočástic – protirakovinných nosičů léčiv ve skutečném prostředí krve.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Mezinárodní projekty

 • Veřejná soutěž

  Mezinárodní projekty 10 (SGA0201500003)

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-10527J

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Spherical „horse in vacuum“ or applicable micelles? Behavior and shape of nanoparticles – anticancer drug carriers in real blood environment.

 • Anotace anglicky

  Macromolecular nanoparticles have been considered as one of the most perspective solid tumor-targeted drug carriers. The main aim of the proposal is to investigate the inner structure of nanoparticles composed clinically related polymer-drug conjugates in real blood environment. The nanoparticles are based on amphiphilic N- (2-hydroxypropyl) methacrylamide (HPMA) copolymers bearing defined amounts of cholesterol moieties differing in their hydrophobicity. Using a combination of complementary methods SANS/SAXS/ASAXS together with FCS/FLIM we will develop the model of HPMA-cholesterol nanoparticles with and without anticancer drug doxorubicin. Precise distribution of all entities (cholesterol and drug) will be established. Key features that influence the nanoparticle functionality will be identified. With that knowledge we will be able to specifically select the most potent nanoparticle drug delivery system.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10403 - Physical chemistry<br>10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt objasňuje změny ve velikosti, struktuře a interakcích polymerních nanočástic vhodných pro transport nádorových léčiv v prostředí krve. Výsledky projektu mají silný aplikační potenciál, a byly zveřejněny v 11 odborných publikacích (+1 přijata) v časopisech s vysokým impaktem. Údaje řešitele v závěrečné kartě jsou adekvátní.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  27. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 751 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 751 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč