Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Doktorandská škola archeologie II.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Doktorské granty

 • Veřejná soutěž

  Doktorské granty 3 (SGA02008GA-DG)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/08/H026

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  School of doctoral studies in archaeology II.

 • Anotace anglicky

     The School of Doctoral Studies in Archaeology (II.) is focused on the systematic quality improvement of the education of the PhD. students.    The conception of the project is based on the analysis of the recent situation in the archaeology in the Czech Republic, especially on universities   The project is concentrated on problems of the crucial stages of the Prehistory and Middle Ages in the Czech lands. Thereby the general and concrete level of knowledge will be distinguished. In this first respectthe programme will be focused on chosen topics of the european archaeology, as especially the character of the archaeological testimony and the recent discussion about the possibilities of its interpretation, problems of the archaeological research of the continuity and discontinuity, problems of the transformation of the prehistoric and mediaeval societies, or possibilities and limits of the central-european comparative studies. The concrete level of knowledge will be constituted by projects of the respective doctor-thesis.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu proběhlo podle plánu jak z hlediska odborného tak i z hlediska čerpání finančních prostředků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-GA0-GD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 360 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 360 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč