Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pokročilý systém pro monitorování růstu nanostruktur kovů na dielektrických substrátech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 9 (SGA02009GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  202/09/P324

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced system for monitoring of the growth of metal nanostructures on dielectric substrate

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop methods for monitoring of preparation of metallic nanostructures on dielectric surface in deposition systems involving combination of magnetron sputtering, pulsed laser deposition and ion beam assistance. The study will provide better understanding of film growth mechanism - growth modes relating to growth conditions of metals nanostructures on dielectric materials. A technology allowing an accurate control of preparation of nanostructured metallic discontinuous film- nanoparticles (main attention will be paid to silver) on dielectric substrate using self-assembly method will be developed. An advanced system for in-situ monitoring of electrical and optical properties of the film will be developed and implemented. The influence of post-deposition treatment on the nanostructures formation and properties will be studied. Analysis of plasma environment present during the thin film deposition will contribute to the understanding of the deposition technique, and to theability to control NPs growth. Morphology, structural and functional properties will be characterized by relevant techniques. Obtained results will provide important knowledge toward synthesis of novel tailored functional nanostructured materials of unique optical properties.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - vedlejší obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • CEP - další vedlejší obor

  BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu proběhlo na vynikající úrovni, a to jak z hlediska odborného tak i z hlediska čerpání finančních prostředků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-GA0-GP-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  2. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 059 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 059 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč