Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA7025102

Narativní konstrukce identity

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 1 (SAV0-AB2001)

 • Hlavní účastníci

  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Narrative construction of identity

 • Anotace anglicky

  The project focuses on the finction of narration as a mental instrument in the process of personal identity formation. This problem area will be approached in the hermeneutic-narrative framework. Theories of narrative mode of cognition (J. S. Bruner) andnarrative identity (P. Ricoeur, D. P. McAdams) will be utilized. In relation to the adopted theoretical foundations, the research design will be proposed and the research conducted. An intensive research strategy will be employed consisting of analyzingauto biographical narrations obtained by the method of narrative interview from two groups of subjects: pupils of a second level of elementary school and university students. The interviews will be analyzed qualitatively, a transcription systemas well as framework for analyses and interpretations will be designed for this purpose.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AN - Psychologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50101 - Psychology (including human - machine relations)<br>50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);<br>50103 - Cognitive sciences

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Na základě sebraných autobiografických rozhovorů a dalších druhů narativních dat byl navržen systém kategorií umožňující uchopit struktury "dávání významu" zkušenosti (včetně utváření identity) jako struktury narativně konstruované.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/AV0/AV04IA/U/N/3:2

 • Datum dodání záznamu

  13. 10. 2004

Finance

 • Celkové uznané náklady

  803 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  267 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  536 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč