Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Artefakty v neolitické společnosti. Jejich status a role

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 7 (SAV02007-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA800020701

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Artefacts in the Neolithic society. Their status and role

 • Anotace anglicky

  The existing syntheses of the Bohemian Neolithic are lacking the impact of post-processual and cognitive archeology. The project objective is to critically re-evaluate the existing interpretation of the Neolithic society. The project results will provideanalysis of the structure of Neolithic society as the third study in row concluding evaluating of Neolithic findings at the Bylany locality near Kutná Hora. The issues can be defined as follows: a) the genesis of Neolithic colonization, b) the relationship between the Near Eastern and Central European Neolithic, c) the originality of the Central Bohemian Neolithic development, d) the most important characteristics of the structure of Neolithic society: symbolic situation of artifacts, their role, cognitive importance of artefacts, life cycle of artefacts and their social status. The project outputs will comprise: 1) a publication dealing with artefactuel picture of the Neolithic society, 2) general introduction to ethnoarchaeology.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V publikacích byl popsán nový model neolitické společnosti (I. Pavlů) a pojetí statusu a role artefaktů v současných společnostech (P. Květina). Neolitická společnost je představena v podmínkách sdílení regionů i sídelních areálů různými společenstvími.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-AV0-IA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  8. 6. 2010

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 522 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 522 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč