Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Neolitické sídliště v Bylanech - základní databáze

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Doplňkové publikační granty

 • Veřejná soutěž

  Doplňkové publikační granty 6 (SAV02007-E)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ICE800020702

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Neolithic settlement at Bylany - essential database

 • Anotace anglicky

  The publication represents the methodological and data basis that was used for processing and evaluating the materials from the neolithic site of Bylany. It enables the broader use of the available data that were up to now used mainly by authors during the processing of materials from this excavations. For researchers and for the students this publication gives the data base usable for their own experiments and evaluating their own hypotheses respectively. It will be the documentary supplement of the available file of archaeological records that is for disposal of researchers at the department of Archaeological Institute at Kutná Hora.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Publikace představuje kompletní metadatovou příručku spolu s kompaktní sestavou zahrnující databázi, obrazovou dokumentaci a mapu GIS, která jsou publikovány na přiloženém digitálním nosiči dat.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  1. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 2. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-AV0-IC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  10. 6. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  100 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  100 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč