Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
ICE9058202

Rajče na útěku. Kapitoly o folklóru a kultuře dnešních dětí a mládeže s ukázkami

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Doplňkové publikační granty

 • Veřejná soutěž

  Doplňkové publikační granty 1 (SAV02002-XE)

 • Hlavní účastníci

  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Tomato on the Run. On the Folklore and Contemporary Childrens and Teenagers Culture, inc. Demonstrations.

 • Anotace anglicky

  The collection of papers produced by collective of authors includes as a supplement a demonstration of results of ethnological researches into the life and culture of children and teenagers in contemporary city, small town and village environment. The attention is focused on following topics: the narration, the singing, the family and anniversary feasts, the dress of marginal groups and the tramping as a special kind of gathering people. The concepcion of the book differs from inland publications, whichhas been produced until now. It differs in new approach to the subject of the research, including new methods with stress laid upon audio and video documentation of phenomenon of spontaneous culture of children and teenagers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Publikace Rajče na útěku. Kapitoly o folkloru a kultuře dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Red.J.Pospíšilová, ISBN80-7239-146-1.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/AV0/AV03IC/U/N/3:2

 • Datum dodání záznamu

  14. 1. 2004

Finance

 • Celkové uznané náklady

  281 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  158 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  123 tis. Kč