Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj a aplikace kolonové technologie v SFC a HPLC

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Juniorské badatelské grantové projekty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské badatelské grantové projekty 3 (SAV02005-J)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  KJB400310504

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development and Applications of the Column Technology in SFC and HPLC

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is the realization of the perspective trends in the column chromatography (SFC and HPLC). Room temperature ionic liquids (RTILs) will be utilized as stationary phases for study of the selectivity of SFC separations. Also, distribution of selected analytes between the individual phases in the scCO2-RTIL system will be evaluated from their retention. Packed columns of small i.d. (320 mijum and less) allow to reach high separation efficenncy and good compatibility with MS and FID detectors, our goal is to optimize the method of their preparation. The subject of the work is also the evaluation of the sorbent used on the efficiency of SFC separation, influence of residual silanols and suggesting a suitable method for their elimination and the synthesis of the stationary phase. Experinces from this experiments we will try to apply in the synthesis of monolithic capillary columns on the base of modified SiO2, which will be used for SFC and HPLC separations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla vyvinuta technika přípravy kolon pro SFC, které byly dále použity ke studiu rovnováhy IL-CO2. Bylo potvrzeno použití LSER k predikci distribuce v systému. Připravené kapilární náplňové kolony byly úspěšně použity pro HPLC separaci léčiv.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 2. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-AV0-KJ-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  3. 4. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  672 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  672 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč