Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Funkcionalizované dendrimery

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Juniorské badatelské grantové projekty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské badatelské grantové projekty 3 (SAV02005-J)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  KJB401280501

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Functional dendrimers

 • Anotace anglicky

  Dendrimers of interest will be building up via classic approaches based on connecting branched arms (dendrons) to the core compounds containing many functional groups. In general the dendrons will contain a functional structure units capable to provide desired properties. However. the dendrimer cores will be in most of cases also serving a special function. There are three main targets of our interest: 1. Nanocatalysis - Core contains a complexed metal and provides a catalytic function, Dendrons arranged reaction medium. 2. Oxagen/Gas transport - VCore is metalo porphyrin and provides oxigen binding, Dendrons contain long polyfluorinated chains to provide "solubility" of gas in the dendrimers. 3. Anion binding - Core is porphyrin signaling unit, Dendrons contain guanidine, bicyclic guanidines, amide, or hydroxyl, etc. as anion binding units.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10404 - Polymer science<br>10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Připravili jsme: a) několik typů polyfluoralkylačních stavebních bloků. b) několik typů fluorovaných dendronů. c) vysoce funkcionalizované dendrimerní porfyriny. Výsledky byly prezentovány formou 4 publikací a 11 posterů na konferencích.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 2. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-AV0-KJ-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  3. 4. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 847 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 847 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč