Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LD14011

Elektronické a optické vlastnosti hybridních nanostruktur

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  COST CZ

 • Veřejná soutěž

  COST CZ 4 (SMSM2014LD4)

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-8634/2014-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Electronic and optical properties of hybrid nanostructures

 • Anotace anglicky

  Experimental and theoretical study of the influence of the conposition and the interface of hybrid organic-inorganic nanostructures on a charge and energy transfer in optoelectronic nanodevices

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - další vedlejší obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10403 - Physical chemistry<br>10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt řešil experimentální a teoretické studium vlivu složení a rozhraní hybridních organicko-anorganických nanostruktur na přenos náboje a energie v systémech jako jsou . kvantové tečky, π-konjugované polymerní kompozity s kovovými nanočásticemi a hydrogenované vrstvy amorního křemíku. Bylo dosaženo 7 publikací v impaktovaných časopisech, přičemž 4 další publikace byly ještě nabídnuty k pblůikaci v průběhu řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-MSM-LD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 073 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 954 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  119 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč