Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTC19049

Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 22 (SMSM2019LTC01)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-15739/2019-29

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Characterization of biological properties of carbosilane dendrimers potentially used in the area of cancer treatment

 • Anotace anglicky

  Project is focused on evaluation of biological effects of carbosilane dendrimers with different peripheral functional groups. Novel types of dendrimers will be synthesized, characterized and tested on various in vitro and in vivo biological models in order to evaluate their toxicity, possible teratogenicity and usefulness as a transfection vectors or as a drug itself in area of cancer nanomedicine

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30107 - Medicinal chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  21001 - Nano-materials (production and properties)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie<br>FP - Ostatní lékařské obory<br>JJ - Ostatní materiály

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  15. 5. 2019

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LT-R

 • Datum dodání záznamu

  10. 8. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 710 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 710 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč