Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Střevní organoidy jako in-vitro model k predikci odpovědi na léčbu, která koriguje molekulární defekt způsobující cystickou fibrózu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026

 • Veřejná soutěž

  SMZ0202000001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NU20-07-00049

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Intestinal organoids as an in-vitro model for predicting the response to therapies correcting molecular defects in cystic fibrosis

 • Anotace anglicky

  The discovery of modulators that target cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein has opened the era of CF curative treatment. Although this therapy is termed mutation specific, strikingly a level of therapeutic response differs among patients with the identical CFTR genotype. We presume that the therapeutic response is also affected by non-CFTR genes, called disease modifying. Responsiveness of a CF patient to the modulator therapy is being investigated in vitro by using a intestinal organoids that are obtained from rectal biopsies. The proposed project aims to set organoids from the Czech CF patients who carry the most common CFTR genotype. Modifying genes that can contribute to individualised response will be selected on the grounds of changes in transcriptomic profiles which will be generated from organoids at the extremes of responses to the stimultation with CFTR modulators. Genotyping of SNPs in these genes will follow. The project output is to use organoids and modifying gene genotypes to identify suitable subjects for particular modulator therapy.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30209 - Paediatrics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  FG - Pediatrie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Datum dodání záznamu

  21. 11. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 535 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 535 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč