Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Určení příčin vzácných geneticky podmíněných nemocí pomocí metod analýzy genomu a zhodnocení přínosů tohoto přístupu pro klinicko-diagnostickou praxi

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 1 (SMZ0201501)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-28208A

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Characterization of the molecular basis of rare genetic diseases of pediatric onset using new methods of genome analysis

 • Anotace anglicky

  Rare diseases comprise a group of more than 8000 disorders. Seventy-five per cent of rare diseases affect children, and about 30% of them die before the age of five year. This decrease quality of life for each affected individual, and have a significant social impact on affected families. Molecular basis have been identified in less than half of these disorders and the diagnosis is usually established in only a small proportion of patients. Accurate diagnosis is critical for treatment and surveillance of each patient, and for genetic counseling and prevention in families. We will use modern genomic and molecular biology techniques to establish the genetic diagnosis and etiology of the disorder in a group of ~ 100 children with rare genetic diseases of unknown origin. The research will explain biological functions of disease causing genes and identify novel therapeutic targets and approaches. Our research may also provide insights about basic biological principles and pathophysiologic processes in humans and identify genes and pathways involved in the etiology of common diseases.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

  FG - Pediatrie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>30209 - Paediatrics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Celkem bylo vyšetřeno 109 pacientů a bylo dosaženo 50 % detekce kauzálních variant či objevení nových kandidátních genů. Jedná se o výborné výstupy, které svědčí o velmi kvalitním řešení projektu - v oblasti vzácných metabolických, oftalmologických, kardiologických a neurologických onemocnění.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 6. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZ0-NV-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 034 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  16 034 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč