Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0-35 let pomocí molekulárně-genetických metod – pilotní studie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 4 (SMZ0201800001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NV18-02-00237

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Detection of sudden cardiac death causes in people aged 0-35 years using molecular genetic methods – a pilot study

 • Anotace anglicky

  Sudden cardiac death in the young is often caused by monogenic heart diseases, especially cardiomyopathies or primary electrical disorders. Part of lymph nodes and spleen will be retained for genetic analysis from all sudden death victims aged 0-35 years with a suspected monogenic heart disease or unknown cause from a representative part of the Czech Republic. We expect around 68 infants aged 0-1 year and 116 persons aged 1-35 years during the study period. Simultaneously relatives of the deceased will be referred to a cardiogeneticist. This approach will show whether sudden cardiac death in the young Czech population results from monogenic causes in a significant number of cases and what percentage of families will have other causative mutation carriers. These carriers will receive adequate follow-up and treatment. Based on the study results it will be possible to assess the benefit of molecular autopsy for the families of young sudden cardiac death victims in our population and to propose guidelines regarding molecular autopsy and procure its funding by health insurance companies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30201 - Cardiac and Cardiovascular systems

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EB - Genetika a molekulární biologie<br>FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky tohoto projektu prokázaly, že genetická testování post mortem u náhlé srdeční smrti (SCD) je důležitý diagnostický nástroj pro primární prevenci srdeční zástavy u geneticky přibuzných osob obětí, a že vyžaduje multicentrickou a multidisciplinární spolupráci k zajištění maximálního dopadu této formy primární a sekundární prevence. V rámci projektu byla provedena pilotní studie a byla připravena odborná doporučení v návaznosti na mezinárodní projekty či odborná doporučení u SCD. Výsledky projektu ukázaly, že pozůstalí jsou převážně ochotni podstoupit genetickou a kardiologickou péči (93.7% rodin si přeje post mortem vyšetření). Centralizovaná molekulárně genetická analýza v ČR umožňuje získat spolehlivé výsledky ve 19.8% (tedy objasní 1 z 5 případů!), což je v souladu s jinými světovými multicentrickými studiemi. Námi pilotovaný postup vede k primární prevenci náhlého úmrtí až u 25 % geneticky příbuzných osob, a to v naprosté většině v produktivním věku. Významná část případů SC

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 4. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-MZ0-NV-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 692 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 458 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  234 tis. Kč