Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QH81056

Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor 2 (SMZE2008MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  45525/07-15010

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Study of enzymatic activity for increasing biological potential of spring malting barley

 • Anotace anglicky

  The objective of presented project is incorporation of low lipoxygenase gene (LOX-1) into spring barley genotypes of malting barley for production of beer characterized by stabilized flavour and sensoric properties. For the production of genotypes classical and molecular methods will be used. Particularly as for genotype selection, it will be carried out by means of molecular markers. The new genotypes will be tested both for the economically important parameters and their behaviour in the brewery process on the base of trial brews ? bench-scala apparatus.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>21101 - Food and beverages<br>30101 - Human genetics<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo využitím zdrojů ječmene nesoucích gen sníženého obsahu enzymu lipoxygenasy a aplikací klasických a molekulárních metod vytvořit genotypy ječmene, splňující současné a perspektivní požadavky sladovnického a pivovarského průmyslu. Průb?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 3. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MZE-QH-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 089 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 716 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  373 tis. Kč