Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QH82277

Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor 2 (SMZE2008MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  45623/07-15010

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Study of barley polyphenoloxidase diversity in relation to quality and production stability

 • Anotace anglicky

  Within the conducted project, original and priority knowledge about a gene structure for selected oxidoreductases (polyphenoloxidases) in barley on a level of DNA sequences and/or their allelic forms in the barley collection with characterized traits andproperties will be obtained. Then, sets of diagnostic primers for detection of diversity in examined genes will be designed and verified that are required for genotyping and selection of gene resources. Furthermore, methods for quantitative assessment of expression of the examined genes using qRT-PCR on barley grain and plants will be proposed and applied. A special collection of gene resources with characterized traits and selected properties (agronomic, nutritional and malting) affecting production quality and use will be created.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GB - Zemědělské stroje a stavby

 • CEP - vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>21101 - Food and beverages<br>30101 - Human genetics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem bylo získat nové poznatky o genetické diversitě ječmene a zavést metodu stanovení kvantitativní exprese se zaměřením na geny ovlivňující obsah fenolických látek. Poskytnout tak nástroj cíleného využití genových zdrojů ječmene ve šlechtění a užití ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 3. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MZE-QH-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 852 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 132 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  720 tis. Kč