Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QI111B053

Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Výzkum v agrárním sektoru (VAK)

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor II 3 (SMZE2011MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  35392/2010-13090

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New procedures in utilisation of agricultural products improving food quality, safety, competitiveness and consumer?s nutritional and health benefit.

 • Anotace anglicky

  The project?s resolution consists of development of new safe food with nutritional and health benefits, verification of technologies for food manufacturing and design of methods for validation of functional food safety. The main aim of the project monitors a fulfilment of consumer?s requirements to wide and constantly innovating range of quality and safe food products providing health benefits, health promoting and improving the competitiveness and economic prosperity of food plants, achieving sustainable development of landscape, development of agrotourism and tourism. The comprehensive project solution from raw material to the final product is fully supported and guaranteed by 4 food research institutes, 5 institutes of Food and Biochemical Faculty of ICT Prague and 7 industrial partners in all investigated fields.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  EE - Mikrobiologie, virologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení projektu byl v souladu s jeho záměry a cílem a výsledky odpovídají plánovaným výstupům.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MZE-QI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 974 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 174 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 800 tis. Kč