Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1310100

Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 2 (SMZE2013MZE01)

 • Hlavní účastníci

  AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.<br>Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta<br>Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  210160/2012-MZE-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage

 • Anotace anglicky

  The aims of project is increase the production potential of agricultural crops and livestock, to introduce new methods, processes and systems to increase the competitiveness of Czech agriculture, not least, to introduce management systems to limit the negative impact of climate change. The aims will be achieved by improving the quality of health and safety of forage through the use of diference speaces of perennial legumes and grasses and timely capture of canning feed containing biogenic amines. Hypothesis: Early detection of conserved feed contaminated with biogenic amines and clostridia will reduce economic losses to farm and contribute to the profitability of primary agricultural production.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GH - Výživa hospodářských zvířat

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo zvýšení produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat, zavedení nových metod, technologických postupů a systémů pro zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, zavedení systémů hospodaření vedoucích k omezení negativního dopadu klimatických změn. Cíle bude dosaženo zvýšením kvality a zdravotní bezpečnosti objemných krmiv prostřednictvím využití různých druhů víceletých pícnin, dodržením požadovaných technologických zásad silážování a zejména včasným záchytem konzervovaných krmiv obsahujících biogenní aminy. Naplánované výsledky i cíle projektu byly splněny, byť některé výsledky byly dodány dodatečně, na vyzvání poskytovatele.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 5. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 702 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 338 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 364 tis. Kč